utorok 5. júla 2016

Keď sa zamestnanci stanú šéfmi

27. augusta 2012 bol otec Jamesa Johnsona smetiarom. Jeho matka pracovala v samoobslužnej jedálni miestnej školy. Teraz sú obaja nezamestnaní a žijú na podpore z vládnych programov. Pán Johnson má so svojou kariérou iné plány: chce založiť podnik, z ktorého nemôže byť nikdy prepustený.

Obchod s bicyklami Spokes
Richmondský obchod s bicyklami Spokes, v ktorom pracuje, nemá šéfa ani majiteľa. Pred niekoľkými mesiacmi sa stal družstvom, plne vlastneným zamestnancami, ktorého všetkých šesť pracovníkov má rovnaký vlastnícky podiel na spoločnosti, a rovnaké právo rozhodovať o riadení družstva. Tento pocit zmysluplnej moci je niečím, čo pán Johnson vo svojom predchádzajúcom zamestnaní ako opravár počítačov nikdy nezažil. "V obchode s počítačmi to bolo úplne iné," hovorí. "Každý deň, keď som išiel pracovať pre šéfa, musel som dbať na údržbu svojho bicykla, len aby som sa dostal do práce. Uvažoval som - prečo sa nesústrediť iba na problematiku bicyklov ? "

Obchod je jedným z niekoľkých družstiev v ranej fáze vzniku v kalifornskom Richmonde, meste sužovanom vysokou mierou kriminality a chudoby. Nezamestnanosť tunajšej, viac ako sto tisícovej populácie, tento rok balansuje okolo 18%, čo je veľa nad celoštátnym priemerom 8,3%. Mestskí predstavitelia vložili svoje nádeje do družstiev, ako do kľúčovej stratégie pre zmenu miestnej ekonomiky a riešenia sociálnych problémov. Domnievajú sa, že družstvá dokážu vytvoriť viac a lepších pracovných miest a ovplyvniť výdavky ďalších miestnych podnikov. Marilyn Langlois, niekdajšia asistentka mestského starostu, ktorá teraz kandiduje do mestského zastupiteľstva, hovorí:

"Je to skutočne o vzniku demokracie na pracovisku a vytvorenie pocitu, že zamestnanci sú vlastníkmi svojho podniku. Tak dokážu spoločne rozhodovať o tom, čo najviac prospeje ich podniku a ako udržať peniaze vo vnútri mestskej komunity. "

V Richmonde, začalo družstevné hnutie po tom, ako starostka mesta, Gayle McLaughlinová, a pani Langloisová navštívili mondragonské družstevné korporácie. Súbor zamestnaneckých družstiev, poskytujúcich 83 000 pracovných miest v spracovateľskom priemysle, stavebníctve, finančníctve a v ďalších oblastiach. Pani McLaughlinová vidí v tejto štruktúre potenciál pre riešenie niektorých zakorenených sociálnych problémov, ktorým Richmond čelí. Hovorí: "Po návšteve Mondragónu mi bolo jasné, že zamestnanecké družstvá fungujú na základe rovnakých hodnôt, ktoré podporujeme v Richmonde - na sociálnej, ekonomickej a environmentálnej spravodlivosti."

Mesto skúša prilákať do Richmondu ďalšie veľké podniky a súčasne sa pokúša uľahčiť rozvoj malých družstiev. Pre terajší rok starostka najala na čiastočný úväzok poradcu pre školenia a poskytovanie pomoci novým družstvám. Nateraz tu je predajňa bicyklov, prevádzkareň dodávajúca občerstvenie, pekáreň a plánuje sa družstvo pre inštaláciu solárnych panelov.

Richmondský SOLAR
Nezisková organizácia Richmondský solar, poskytujúca školenia pre inštaláciu a trhový predaj solárnych panelov, pripravuje v tejto fáze  pravidlá a stratégiu pre svoje družstvo, ktoré má podľa jej plánu začať činnosť na jeseň. Neziskovka začala činnosť ako dočasná pracovná agentúra, ktorá pomáhala niektorým absolventom získať trvalé zamestnanie. Rozhodla sa založiť družstvo potom, čo si prezrela niekoľko podobných vzorov v Clevelande v štáte Ohio, ktorých priekopníkom bol družstevný zväz nazvaný Večne zelené družstva (The Evergreen Cooperatives), a ktorý bol úspešný v problematických štvrtiach, kde bola nízka úroveň vzdelania a vyhliadka na prácu. "Nie je to ad hoc riešenie," priznáva pani Mosleyová, keď prechádza verejnú bytovú výstavbu, kde absolventi inštalovali na strechách domov solárne panely. "Je to dlhodobá stratégia rozvoja komunity."

Richmondský Solar financuje svoje družstvo Pamoja energy solutions prostredníctvom charitatívneho grantu z nadácie. (Pamoja je swahilské slovo a znamená spoločne). Ostatné družstvá, ako napríklad predajňa kolies Spokes v Richmonde, ktoré nemajú podporu oficiálnych neziskoviek, sa snažia nájsť investorov pre rozvoj svojho podnikania. Banky družstvám neveria, hovorí Wayne Landers, jeden z piatich zakladajúcich riaditeľov nového revolvingového úverového fondu zamestnaneckých družstiev v Richmonde, ktorý začne budúci mesiac poskytovať úvery družstvám. Hovorí: "Banky nerozumejú alebo neveria distribuovanej štruktúre vedenia. Radi by rokovali s výkonným alebo finančným riaditeľom. Chcú, aby to bolo dohodnuté vopred. V družstevnej komunite potrebujeme vlastnú infraštruktúru financovania. "

Zdroj: http://www.solidarityeconomy.net/2012/09/01/mondragon-coops-make-waves-all-the-way-to-california/#http://www.solidarityeconomy.net/2012/09/01/mondragon-coops-make-waves-all-the-way-to-california

Žiadne komentáre: