Ekonomická demokracia - Úvod

O tom, že kapitalizmus končí sa vyjadruje množstvo uznávaných svetových ekonómov a konečne existuje aj životaschopná alternatíva, ktorou je evidentne ekonomická demokracia.

Ekonomická demokracia: Komplexný hospodársko-spoločenský systém, v ktorom prevláda spoločenské vlastníctvo výrobných prostriedkov a uplatňujú sa demokratické princípy na pracovisku. „Socializmus zdola“

Základné črty Ekonomickej Demokracie

Ekonomická demokracia je model, kde prevláda kolektívne vlastníctvo výrobných prostriedkov oproti súkromnému (súkromné vlastníctvo postupne ustupuje a zostáva len v rodinne organizovaných výrobách a firmách). Prevažná časť výrobných prostriedkov je vlastnená kolektíve (pracovníkmi v družstvách) alebo spoločensky (štátom ). Jednotlivý zamestnanci a aj celá spoločnosť sa preto väčšou mierou zúčastňujú pri rozdeľovaní hospodárskeho výsledku (nadhodnoty) ako v kapitalistickom systéme. Súkromné vlastníctvo je ponechané v rozsahu produkcie rodinného alebo individuálneho podnikania, ale nie je to strategická časť hospodárstva.

Vedenie podniku v ekonomickej demokracii si volia zamestnanci, neurčuje ho súkromný majiteľ a ani politici. Charakter riadenia podniku je daný vlastníctvom (kolektívnym a spoločenským) a rovnoprávnym rozhodovaním podľa zásady 1 člen samosprávy = 1 rozhodovací hlas

-       Z ekonomickej stránky stojí hospodársky systém Ekonomickej demokracie na troch základných prvkoch:

·         Zamestnanecká samospráva

·         Trh

·         Spoločenská kontrola investícií


Zamestnanecká samospráva

Činnosť všetkých výrobných podnikov demokraticky kontrolujú zamestnanci. Na rozhodovaní sa zúčastňujú priamo hlasovaním a takisto si volia vlastné vedenie so zachovaním princípu jeden človek člen samosprávy rovná sa jeden hlas. Rovnako sa podieľajú aj na rozdeľovaní hospodárneho výsledku. Takže, čím viac podnik prosperuje, tým viac si môžu členovia zamestnaneckej samosprávy rozdeliť.

Trh

Trh ako zostávajúci mechanizmus pre rozdeľovanie spotrebných tovarov a základných prostriedkov spoločnosti. Pôjde o „férový obchod“ založený na tarifách, v nijakom prípade nie o voľný obchod, najmä nie v prípadoch, keď sú výrazné rozdiely medzi mzdami a environmentálnou reguláciou v jednotlivých obchodujúcich štátoch. Ide o regulovanie trhov na princípe vzájomnej výhodnosti a spolupráce. Ale napriek tomu ceny reguluje iba ponuka a dopyt po spotrebných tovaroch a výrobných – základných prostriedkoch. Finančné trhy založené na investovaní súkromných financií a na špekulácii zaniknú. 

Mzda ako cena za nájomnú prácu v prípade ekonomickej demokracie bude nahradená podielom na hospodárskom výsledku. Práca už nebude vstupovať do výroby ako „náklad“ ale ako ekonomický zdroj – investícia. Ekonomická demokracia teda ruší súkromné vlastníctvo výrobných prostriedkov a námezdnú prácu, ale uznáva trh.

Spoločenská kontrola investícii

V ekonomickej demokracii neexistujú súkromné burzy alebo súkromné banky. Neje možné predávať podiely v štátnych firmách alebo družstvách súkromným osobám. Investičné prostriedky pochádzajú z dani zo základných prostriedkov. Pod základnými prostriedkami rozumieme výrobné prostriedky na ktorých sa vytvára produkcia určená na trh. Vytvára sa z toho národný investičný fond, ktorý je základom pre nové investovanie. Tento investičný fond je verejná inštitúcia, ktorú riadi vláda poprípade regionálne samosprávy. 

Úlohou investičných fondov je grantovým spôsobom rozdeľovať investičné prostriedky na základe spoločensky stanovených kritérií rozvoja a efektívneho použitia prostriedkov, teda do tých oblastí hospodárstva , ktoré chce daný región, spoločenstvo, štát rozvíjať a dominantnou úlohou je rozvíjať zamestnanosť a likvidovať nezamestnanosť.


Výhody ekonomickej demokracie oproti kapitalizmu

Hlavné výhody spočívajú v spravodlivejšom rozdeľovaní spoločenskej nadvýroby, ktorá v kapitalistickom systéme vo väčšej miere končí v súkromných rukách úzkej skupiny jednotlivcov – súkromných investorov. Kapitalizmus vďaka voľnému trhu a podpory slobodného podnikania dokáže iste vytvárať vysokú domácu produkciu, ale problém je v tom, že sa táto nadvýroba neprerozdelí spravodlivo v spoločnosti, ale prevažnú časť „zhltne“ malá skupina na vrchole vlastníckej štruktúry.

Ďalším výrazným problémom kapitalizmu je bezbrehá podpora voľného trhu a s ním spojená konkurenčná súťaž. Pri tejto súťaži vždy vyhráva silnejší a vo väčšine prípadov na úkor slabších. Globálne trhy sa monopolizovali, teda vytvorili prostredie trhu, ktoré už nie je v žiadnom prípade „slobodným trhom“. Naopak v ekonomickej demokracii sa presadzuje viac spolupráca, ktorá je v trhovom prostredí ešte výkonnejšia ako konkurencia a takisto netrpia slabší, ktorí sa v drsnom konkurenčnom boji pri voľnom trhu nevedia ubrániť silnejším účastníkom.

Záver: Všetko ostatné je rovnaké, ale firmy so zamestnaneckou samosprávou sú efektívnejšie, ako ich kapitalistické náprotivky.


Odporúčaná Literatúra:
 

7 komentárov:

Anonymný povedal(a)...

Čo hovorí Švajkart (ekon. "demokracia") na bezúročné pôžičky a ako vníma úrok celkovo? Ako vykorisťovanie a parazitizmus?

Anonymný povedal(a)...

Nebolo by od veci, keby niekto, kto má knihu Švajkarta, ju naskenoval a uvoľnil na net (uložto), ako je to bežné napr. pri Windows (zámerný krok na jeho masové rozšírenie? - veď nie nadarmo je to najpoužívanejší desktop/pc systém na svete za posledných cca. 20 rokov). Dík

Unknown povedal(a)...

v Knihe po kapitalizme ekonomicka demorkacia sa teme urokom alebo bezurocnym pozickam podrobne nevenuje. Kedze je to Marxisticky filozof, je proti vykoristovaniu a aj cela ekonomicka demorkacia je zalozena na tom aby bolo vykoristovanie znicene, kedze zamestnanci sa rovnaju vlastnici a nikto ich nevykoristuje tympadom. Ekonomicka demokracia de facto rusi namezdnu pracu, co je podmienka vzniku kapitalu a vykoristovania...

Unknown povedal(a)...

momentalne ju nemam doma, pozical som ju, ale mozem ju potom nascanovat a poslat vam....cez mail napriklad?

Anonymný povedal(a)...

Ok, dík. Takže vlastne všetky banky sa úplne zrušia a nebudú existovať ani pôžičky, len nejaký verejný investičný fond, ktorý bude poskytovať ľuďom (bezúročné) investície na základe plánu a priorít spoločnosti?

Anonymný povedal(a)...

Za naskenovanie knihy Švajkarta - Ekon. demokracia by som vám bol vďačný. ujoimro@azet.sk

Anonymný povedal(a)...

Odporúčam každému, kto hľadá obchodnú pôžičku, pánovi Benjaminovi, ktorý mi pomohol so pôžičkou vo výške 4 milióny USD na začatie podnikania a bolo to rýchle. Keď som od nich získal úver, bolo prekvapujúce, ako ľahko s nimi mohli pracovať. Proces bol rýchly a zabezpečiť. Určite to bol pozitívny zážitok. Vyhnite sa podvodníkom a kontaktujte pána Benjamina On. Lfdsloans@outlook.com. WhatsApp ... + 19893943740. Ak hľadáte podnikateľský úver.