Prečo založiť Družstvo?

Má vôbec zmysel v dnešnom svete zakladať Družstvo? Aký je rozdiel medzi Družstvami a klasickými formami podnikania ako sú napríklad s.r.o. alebo akciová spoločnosť? Prečo by ste si mali vybrať páve Družstvo?

Družstvo je práve dnes veľmi perspektívna forma podnikania. Pôvodne prvky družstva sú hlavne pri spolurozhodovaní, kde jede člen rovná sa jeden hlas, bez-podielovom vlastníctve, čiže každému patrí rovnaký podiel, alebo lepšie povedané, nikomu nepatrí žiaden podiel. A posledným nemenej významným prvkom je, že všetci členovia družstva v ňom aj reálne pracujú. Pri dodržaní týchto princípoch dokáže družstvo výkonne spolupracovať a dosahovať významné výsledky.

V súčasnosti je vo svete veľký boom práve v družstevnom podnikaní a družstevné firmy zaznamenávajú veľké úspechy. Ako príklad môžem uviesť družstevnú korporáciu Mondragón, alebo družstevné hnutie vo Venezuele. Takisto veľký boom v družstevníctve v súčasnosti prebieha aj v USA.

Je potrebné si uvedomiť, že v jednote je sila, v kolektíve je sila. Spolupráca je najvyššou formou konkurencie. Podnik, kde sú všetci zamestnanci dobre motivovaný a zainteresovaný na úspechu firmy, dosahuje oveľa väčšie úspechy ako klasické súkromné firmy.

Ďalšími výhodami sú napríklad finančná stránka: keďže do družstva vstupujete ako kolektív, znižuje sa vaše vlastné finančné riziko, oproti tomu, keby ste všetko museli financovať len sám z vlastného. A keďže viacerí riskujú, sú aj viac zaangažovaní na prosperite družstva, tak vzniká synergický efekt. V družstve vás nikto nevykorisťuje a nezarába na vás, robíte sám na seba a takisto spolurozhodujete za firmu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nemáte prácu, alebo by ste chceli začať pracovať pre seba? Máte málo platené zamestnanie, alebo už proste hľadáte niečo iné? Jedine v družstve pracujete skutočne na seba a získate aj viac voľného času.

Vôbec nieje problém, že momentálne neviete podnikať, nerozumiete sa do marketingu alebo právnych záležitosti. Presne na to je určené naše občianske združenie. Aby Vám pomohlo.

Naši odborníci Vám so všetkým pomôžu.

Najdôležitejšia je v prvom rade chuť pracovať. Ak ju máte, a takisto zhruba viete čo by ste chceli robiť, tak sa nám ozvite.

Nemusíte mať ani viacerých ľudí potrebných na založenie družstva. Postupne budeme Vaše žiadosti zhromažďovať a budeme vás medzi sebou doporučovať.

Ozvite sa na môj mail: ekonomickademokracia@gmail.com

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naša legislatíva stále pozná družstvo ako jednu z foriem podnikania. Aj keď v súčastnosti sa táto legislatíva trochu líši od pôvodného významu družstevného podnikania, a to kvôli zmenám po prevrate v  89, stále je možné založiť a fungovať v družstve na princípe kolektívneho vlastníctva s demokratickým spôsobom rozhodovania zamestnancov na princípe jeden člen jeden hlas.


Žiadne komentáre: