streda 9. marca 2016

Skúsenosti družstiev z Kurdskej Rojavy

Západný Kurdistan bol vystavený ekonomickému vykorisťovaniu svojich prírodných zdrojov zo strany Sýrie, ktorá kontrolovala všetky jeho oblasti. Táto politika nebola len v ekonomickej sfére, ale aj v sociálnej, čo viedlo k rozdeleniu spoločnosti v Rojave, ktorá mala vždy obrovského komunitného a kultúrneho ducha. Rojava je stále vojnovou oblasťou pod obliehaním, kvôli čomu je mimo vonkajšej kontroly spoločnosti. V Rojave je prítomných mnoho politických, sociálnych, ekonomických a infraštruktúrnych deštrukcií. Okrem toho migrácia ľudí a kapitálu ďalej zhoršuje situáciu.

Situácia ako je táto vyústila do rozvoja sociálnej ekonomiky prostredníctvom lokálnych komunít a družstiev. Aj keď existuje mnoho predpokladov, najdôležitejší je nezávislý rozvoj kultúry v rámci komunity. Na jeho základe sa počas počiatočnej fázy revolúcie, niektoré z ekonomických udalosti vykonali rýchlejšie. Prednosť dostali projekty, ktoré sa zaoberajú poľnohospodárstvom a infraštruktúrou. Mnoho družstiev bolo založených v posledných troch rokoch. Vývoj týchto družstiev posilnil dôveru tunajších občanov v budovaní modernej a vyspelej spoločnosti. Ukázalo sa, že to bol úspešný experiment. Teraz sa musíme presunúť do novej etapy, ktorá vyžaduje usporiadanie spoločnosti.

Naším bezprostredným cieľom je vybudovať viac nezávislých lokálnych komunít a družstiev. Pôda, voda a energie sú naše priority. Musíme priblížiť tieto projekty viac k miestnym komunitám. Mnoho praktických krokov v tejto oblasti už bolo podniknutých a práca je stále prebieha.

1. Poľnohospodárske družstvá

Družstvá boli založené v deviatich oblastiach v provincii Al Jazeera. Každé družstvo ma svoju vlastnú administratívu. Takto vyzerá hlavné členenie: 12 všeobecných družstiev a 6 ženských. Dohromady majú spolu 6315 členov. Majú vlastné podiely v rozmedzí od 10 000 - 25 000 SYP (1 SYP= 0,0046 USD). Príjem týchto družstiev je zdieľaný medzi jeho členmi a komunitnou pokladnicou. Podiely sa taktiež upravujú v závislosti od práce, ale dôraz je kladený vždy na ekonomický rozvoj.

Prostredníctvom týchto družstiev bolo zúrodnených 328 270 akrov poľnohospodárskej pôdy.

- Pšenica: 105.374 akrov.
- Barley: 197.155 akrov.
- Koriander: 8.780 akrov.
- Šošovica: 7.720 akrov.
- Cícer: 5.270 akrov.
- Strukoviny: 2.250 akrov.
- Rasca: 301 akrov.
- Nigella sativa (čierna-rasca): 1.420 akrov.

2. Družstevné spoločenstvá chovateľov zvierat

V súčasnosti majú spolu 162 členov. Je tu priestor na vytvorenie novej obce pre družstevníkov.

3. Družstvá na účely upratovania továrni

K dispozícii sú 3 družstvá spolu so 107 členmi.

4. Družstevné zväzy

V nich je dohromady 6885 členov, ktorí vlastnia 12039 podielov (15 000 SYP na podiel).

5. Družstevné skleníky

Skleníkové družstvá na pestovanie zeleniny sa rozprestierajú na ploche desiatich akrov, kde je dohromady vystavených 13 skleníkov. Spolu je tam 140 členov a v súčasnosti sa ich počet zvyšuje. Každý podiel má hodnotu 25 000 SYP.

6. Malé a stredné priemyselné družstvá

Toto sú ďalšie typy družstiev:

- obchodné družstvá na verejnom trhu
- družstvá vyrábajúce elektrické káble
- pražiarne pistácii
- závody na výrobu generátorov
- družstvo baliace minerálnu vodu do fliaš
- olejové družstvá
- čerpacie stanice
- stavebné družstvá

7. Poľnohospodárske komunitné dediny

- Komúna Fakir / Derbas Yeh: Členovia 24 rodín.
- Komúna Jadida / Derbas Yeh: Členovia 17 rodín.

...informácie o pravidlách a procesoch demokratického riadenia v týchto samosprávach prinesieme v ďalšom článku

Zdroj: http://www.pasewan.com/English/Detail.aspx?Jimare=161

Žiadne komentáre: