štvrtok 23. júna 2016

Družstevné podnikanie na Slovensku

Podnikanie sa nemusí automaticky spájať len s akciovou spoločnosťou (a.s.), alebo spoločnosťou s ručeným obmedzeným (s.r.o.). Na Slovensku existuje a funguje aj iná forma podnikania – Družstvo alebo Kooperatíva.

Ak sa povie slovo družstvo, mnohí si predstavia JRD ešte z čias socializmu. Predstavia si miesto, kde sa premávali traktory a pobehovali kravy. Dnes je však situácia odlišná a pojem družstvo má množstvo rôznych podôb a významov. Môže ísť napríklad o - výrobné družstvo, poľnohospodárske družstvo, alebo aj o úverové družstvo, ktoré pôsobí v oblasti financií a úverov. Predstava družstva ako si ho pamätajú naši rodičia, alebo starí rodičia je dnes už dávno prekonaná a družstevné alebo kooperatívne podnikanie v prostredí Slovenska postupne ožíva. K najaktívnejším podporovateľom družstevného podnikania u nás patrí najmä poslanec NR SR - Ľuboš Blaha.Družstevný podnik má oproti bežnému kapitalistickému podniku množstvo výhod. Vzniká tým spôsobom, že súkromní vlastníci dobrovoľne združia svoj majetok, aby ho mohli spoločne užívať. Takto sa majetok stáva spoločným – družstevným vlastníctvom členov.

Príklad výhody:

Som poľnohospodár, ktorý pochádza z južného Slovenska. Vlastním pôdu, ktorú využívam pre pestovanie plodín a iné poľnohospodárske účely. Táto práca ma živí. V mojom okolí existuje ďalších 5 podobných poľnohospodárov. Každý z nás by chcel vlastniť najnovší traktor, ktorým obhospodári pôdu oveľa kvalitnejšie a rýchlejšie ako so starým Zetorom, lenže nikto z nás nemá dostatočné finančné prostriedky na jeho kúpu. Keďže všetci pochádzame z chudobného regiónu a banky nie sú ochotné poskytnúť dostatočný úver, musíme hľadať iný spôsob ako skvalitniť svoju prácu. Založíme si družstvo. Každý z nás prispeje do podniku rovnakú sumu peňazí, za ktoré si ten najnovší traktor dokážeme kúpiť. Keďže sme všetci do družstva prispeli rovnakou časťou, každý má aj rovnaké právo využiť tento traktor. Je to náš spoločný majetok. Následne si sadneme a dohodneme sa kedy ho kto použije. Takto sme získali najnovší traktor bez toho, aby si ho musel každý z nás kúpiť za plnú cenu. Každý z nás prispel len 1/6 z plnej ceny, ale traktor teraz môžeme využívať všetci a nikto sa kvôli tomu nemusel individuálne zadĺžiť na ďalších 15 rokov.

Možno si poviete – Áno, toto poznám, to sa robilo za komunistov. Komunisti prišli k mojim prarodičom, zobrali im pôdu a oni potom museli povinne robiť na (ich) štátnych majetkoch a to čo vypestovali museli nechať niekde v maštali na družstve.. tak na toto sa ja nahovoriť nedám. Takýto prístup je však nešťastný a už dávno prežitý. Treba si uvedomiť, že dnes už nežijeme v totalitnej spoločnosti, žijeme v slobodnej, demokratickej spoločnosti. Dnes vám už nikto nič brať nebude, ani vás nikto nebude do ničoho nútiť. Družstvo si založíte dobrovoľne s inými ľuďmi, najmä kvôli tomu, aby ste nemuseli niesť všetky náklady spojené s podnikaním len na svojich pleciach. V demokratickej spoločnosti má družstevné podnikanie úplne nový kvalitatívny význam. Nemali by sme sa báť ho využiť.

Málokto napríklad vie, že prvé Úverové družstvo v Európe(!) vzniklo práve na Slovensku. Založil ho Samuel Jurkovič už v roku 1845 v Sobotišti. Toto družstvo nesie názov Gazdovský Spolok a funguje aj dnes. Úverové družstvo je alternatívou k bankovému systému, len s tou výhodou, že je osobnejšie a dostupnejšie pre širší okruh ľudí, narozdiel od bánk. Slovensko má v oblasti družstevníctva bohatú tradíciu. Všeobecne známym príkladom úspešného družstva je sieť predajní COOP Jednotna (družstevná povaha vyplýva už z jeho názvu – cooperative). Okrem týchto družstiev pôsobia na Slovensku napríklad aj – Výrobné družstvo Šamotka (Hrnčiarske Zalužany, okres Poltár), Poľnohospodárske družstvo Hlohovec a mnohé ďalšie.

Problémom naďalej zostáva, že po roku 1989 ostal pojem družstvo silno sprofanovaný a preto si k nemu nevie veľa ľudí nájsť cestu, čo sa dúfam časom zmení. V Českej republike je situácia úplne iná. Úverové družstvá tu slúžia ako samozrejmá alternatíva k tvrdému a neosobnému bankovému systému veľkých finančných domov. Výška poskytnutých finančných prostriedkov dosiahla v Česku len v roku 2011 takmer 1 miliardu eur. Preto verím tomu, že Slovensko svoj družstevný búm ešte len zažije.

Autor: Igor Melicher

Žiadne komentáre: