nedeľa 11. októbra 2015

Príklad zavádzania socializmu vo Venezuele


  Od roku 2005 sa vo Venezuele projektuje takzvaný socializmus 21. Storočia, ktorým chce vedenie krajiny prekonať epochu kapitalistických vzťahov. Fundamentálnym aspektom Chávezovej politiky je masívna podpora vzniku a fungovania kooperatívnych podnikoch, ktoré sú spravované samotnými pracovníkmi.
    Systematická implementácia podpory družstevníctva vo Venezuele začala roku 2004 vytvorením ministerstva ľudovej ekonómie (MINEP). Stratégia je zameraná na podporu ekonomiky založenej na výrobných jednotkách, ktoré boli podporované štátom a riadené zamestnancami.

    V roku 2005 vytvorilo MINEP školiaci program na formovanie nových možností práce. Do konca roka 2007 bolo vyškolených 800 000 osôb a založených 10 122 malých a stredných družstiev. Okrem iného mnoho malých družstiev vzniklo spontánne. Podpora štátu spočívala najmä vo finančných úveroch. Malé družstva mohli dostať pôžičku bez úrokov. Prístup k úverom sa realizoval pomocou štátnych bánk zriadených na tento účel. Na tento účel bolo vynaložených viac ako miliarda dolárov a v tom istom roku pracovalo v 62 000 družstvách 2 mil. osôb, čo predstavuje 13% ekonomicky aktívnej populácie Venezuely.

    Vo Venezuele vznikajú družstvá niekoľkými spôsobmi. Inštitúciou zabezpečujúcou ich tvorbu je SUNACOOP. Slúži ako mechanizmus podnecovania rôznych druhov komunálnej ekonomiky s pomocou pri administratívnych postupoch. SUNACOOP na základe žiadosti družstvo autorizuje, zakladajúci členovia vytvoria zápisnicu – konštitučný dokument, ktorý bude poskytnutý SUNACOOP. Družstvo musí každých 6 mesiacov poskytovať listinu aktívnych členov a podrobné záznamy účtovníctva.

     Útvar družstva sa aplikoval i v prípade podnikov prevzatých zamestnancami a rovnako sú podniky, ktoré boli znárodnené štátom (veľké strategické podniky). Pri štátnych podnikoch vlastní štát 51% a zamestnanci 49%. Rozhodnutia sa prijímajú na spoločných zhromaždeniach pracovníkov, ale v najdôležitejších otázkach sa vyžaduje súhlas mnisterstva.

Zdroj: http://ekonomickademokracia.blogspot.sk/

Žiadne komentáre: