štvrtok 11. februára 2016

Ďalší pokus o aukciu priestorov firmy VIOME bol odvrátený

Od 26. Novembra 2015 prebieha boj zamestnancov fabriky VIOME v meste Thessaliniki proti hrozbe vydraženia ich nehnuteľného majteku prostredníctvom aukcie. Okresný sudca dal v Marci 2015 povolenie pre správcu konkurzu krachujúcej firmy FILKERAM, ktorá bola materskou spoločnosťou firmy VIOME, že môže pokračovať s dražbou hnuteľného aj nehnuteľného majetku skrachovanej firmy. Tento majetok zahŕňa aj priestory obnovenej fabriky VIOME. Firmu VIOME prevzali jej vlastní zamestnanci už pred tým, ako v nej obnovili výrobu, bližšie sme o tom písali v tomto článku: VIO.ME

Pracovníci z továrne VIOME, fungujúcej ako zamestnanecká samospráva, už dlhšie vznášajú svoje požiadavky oddeliť majetok materskej firmy FILKERAM, od majetku ich firmy VIOME, ktorým je nehnuteľný pozemok. Firma VIOME je už v podstate vyvlastnená v prospech jej pracovníkov a zamestnanci majú v pláne pokračovať vo svojom úspešnom prevádzkovaní fabriky vyrábajúcej prírodné detergenty. Na druhej strane stojí záujem uspokojenia veriteľov materskej firmy prostredníctvom spomínananej aukcie.

Vo štvrtok, 17. decembra, bola štvrtýkrát v priebehu štyroch týždňov odvrátená hrozba likvidácie majetku obnovenej fabriky. Energetický zásah hnutia solidarity, priaznivcov firmy VIOME, ako aj mobilizácia prostredníctvom generálneho štrajku dosiahla zrušenie troch predchádzajúcich pokusov o aukciu. Avšak na štvrtom pojednávaní hnutie solidarity čelilo policajnému koridoru a situácia nebola veľmi pokojná. Ľudia z hnutia odsúdili protiprávnosť snahy polície blokovať verejný proces a dožadovali sa stretnutia s právnym zástupcom.


Hoci prítomnosť polície zabránila účasti prevažnej časti priaznivcov hnutia na aukcii, masová mobilizácia im umožnila vyjednanie prítomnosti delegátov za robotníkov firmy VIOME a členov za hnutie v aukčnej sieni. Ich cieľom bolo zabezpečiť, aby aukcia nezahŕňala žiaden majetok ich firmy VIOME. Delegáti dohliadali, aby sa dražba týkala len hnuteľného majetku materskej firmy FILKERAM, ako sú stoly, stoličky, tlačiarne a podobne. Stovky priaznivcov hnutia stáli v blízkosti policajných zátaras, pripravení ihneď zasiahnuť, v prípade, že by bol do dražby ponúknutý nehnuteľný majetok firmy VIOME. Naštastie zasahovať nemuseli.


Po odvrátení tejto hrozby sa môžu pracovníci firmy VIOME znovu usmievať a vrátiť k vykonávaniu svojej práce. Minulý týždeň hrdo oznámili začlenenie ďalších troch nových pracovníkov do ich družstva, dvoch chemických inžinierov a jedného IT špecialistu. Proces zlepšovania receptúr výrobkov vo firme je opäť urýchlený. Takisto exportná sieť pre odbyt vysokokvalitného  mydla do európskych krajín sa konštantne zväčšuje.

Zdroj:http://www.viome.org/2015/12/another-attempt-to-auction-off-premises.html

1 komentár:

kantor povedal(a)...

Tak takúto guráž by potrebovali niektoré kolektívy zamestnancov aj v slovenských fabrikách. Napríklad v RCC Prakovce, napríklad v Oceliarni Strážske a v mnohých ďalších, ešte žiaľ z roka 2014-2015.