pondelok 23. novembra 2015

Ekonomická demokracia (socializmus podľa D. Schweickarta)

Komplexný hospodársko-spoločenský systém, v ktorom prevláda spoločenské vlastníctvo výrobných prostriedkov a uplatňujú sa demokratické princípy na pracovisku.


David Schweickart je americký filozof, ktorý navrhol nový hospodársky systém ako alternatívu ku dnešnému kapitalizmu, oveľa spravodlivejšiu a efektívnejšiu. Inšpiroval sa zrejme modelom, ktorý už u nás fungoval pred rokom 89 a jeho nedostatky vylepšil. V ekonomickej demokracii sú tovary distribuované prostredníctvom trhu a nie plánovane, keďže nie všetko je možné naplánovať - ako napríklad módu alebo veci kupované na základe trendov a nie potrieb. Tento trh nie je založený len na konkurencii, ale takisto na spolupráci. Demokraciu rozširuje aj na pracovisko, kde doposiaľ v kapitalizme vládne prísna diktatúra zamestnávateľov.

Ekonomická demokracia je model, kde prevláda kolektívne vlastníctvo výrobných prostriedkov oproti súkromnému (súkromné vlastníctvo postupne ustupuje a zostáva len v rodinne organizovaných výrobách a firmách). Prevažná časť výrobných prostriedkov je vlastnená kolektíve (pracovníkmi v družstvách) alebo spoločensky (štátom). Jednotliví zamestnanci a aj celá spoločnosť sa preto väčšou mierou zúčastňujú pri rozdeľovaní hospodárskeho výsledku (nadhodnoty) ako v kapitalistickom systéme. Súkromné vlastníctvo je ponechané v rozsahu produkcie rodinného alebo individuálneho podnikania, ale nie je to strategická časť hospodárstva.

Vedenie podniku v ekonomickej demokracii si volia zamestnanci, neurčuje ho súkromný majiteľ a ani politici. Charakter riadenia podniku je daný vlastníctvom (kolektívnym a spoločenským) a rovnoprávnym rozhodovaním podľa zásady 1 člen samosprávy = 1 rozhodovací hlas

-       Z ekonomickej stránky stojí hospodársky systém Ekonomickej demokracie na troch základných prvkoch:

·         Zamestnanecká samospráva

·         Férový trh

·         Spoločenská kontrola investícii


Zamestnanecká samospráva

Činnosť všetkých výrobných podnikov demokraticky kontrolujú zamestnanci. Na rozhodovaní sa zúčastňujú priamo hlasovaním a takisto si volia vlastné vedenie so zachovaním princípu jeden člen samosprávy rovná sa jeden hlas. Rovnako sa podieľajú aj na rozdeľovaní hospodárneho výsledku. Takže čím viac podnik prosperuje, tým viac si môžu členovia zamestnaneckej samosprávy rozdeliť.

Férový trh

Trh ako zostávajúci mechanizmus pre rozdeľovanie spotrebných tovarov a základných prostriedkov spoločnosti. Pôjde o „férový obchod“ založený na tarifách, v nijakom prípade nie o voľný obchod, najmä nie v prípadoch, keď sú výrazné rozdiely medzi mzdami a environmentálnou reguláciou v jednotlivých obchodujúcich štátoch. Ide o regulovanie trhov na princípe vzájomnej výhodnosti a spolupráce. Ale napriek tomu ceny reguluje iba ponuka a dopyt po spotrebných tovaroch a výrobných – základných prostriedkoch. Finančné trhy založené na investovaní súkromných financií a na špekulácii zaniknú. 

Mzda ako cena za nájomnú prácu v prípade ekonomickej demokracie bude nahradená podielom na hospodárskom výsledku. Práca už nebude vstupovať do výroby ako „náklad“ ale ako ekonomický zdroj – investícia.

Ekonomická demokracia teda ruší súkromné vlastníctvo výrobných prostriedkov a námezdnú prácu, zároveň ale uznáva trh.

Spoločenská kontrola investícii

V ekonomickej demokracii neexistujú súkromné burzy alebo súkromné banky. Nie je možné predávať podiely v štátnych firmách alebo družstvách súkromným osobám. Investičné prostriedky pochádzajú z daní zo základných prostriedkov. Pod základnými prostriedkami rozumieme výrobné prostriedky, na ktorých sa vytvára produkcia určená na trh. Vytvára sa z toho národný investičný fond, ktorý je základom pre nové investovanie. Tento investičný fond je verejná inštitúcia, ktorú riadi vláda poprípade regionálne samosprávy. 

Úlohou investičných fondov je grantovým spôsobom rozdeľovať investičné prostriedky na základe spoločensky stanovených kritérií rozvoja a efektívneho použitia prostriedkov, teda do tých oblastí hospodárstva, ktoré chce daný región, spoločenstvo, štát rozvíjať, pričom dominantnou úlohou je rozvíjať zamestnanosť a likvidovať nezamestnanosť.

Výhody ekonomickej demokracie oproti kapitalizmu

Hlavné výhody spočívajú v spravodlivejšom rozdeľovaní spoločenskej nadvýroby, ktorá v kapitalistickom systéme vo väčšej miere končí v súkromných rukách úzkej skupiny jednotlivcov – súkromných investorov. Kapitalizmus vďaka voľnému trhu a podpore slobodného podnikania dokáže vytvárať vysokú domácu produkciu, ale problém je v tom, že táto nadvýroba sa neprerozdelí spravodlivo v spoločnosti, ale prevažnú časť „zhltne“ malá skupina na vrchole vlastníckej štruktúry.

Ďalším výrazným problémom kapitalizmu je bezbrehá podpora voľného trhu a s ním spojená konkurenčná súťaž. Pri tejto súťaži vždy vyhráva silnejší a vo väčšine prípadov na úkor slabších. Globálne trhy sa monopolizovali, teda vytvorili prostredie trhu, ktoré už nie je v žiadnom prípade „slobodným trhom“. Naopak v ekonomickej demokracii sa presadzuje viac spolupráca, ktorá je v trhovom prostredí ešte výkonnejšia ako konkurencia a takisto netrpia slabší, ktorí sa v drsnom konkurenčnom boji pri voľnom trhu nevedia ubrániť silnejším účastníkom.

Záver: Všetko ostatné je rovnaké, ale firmy so zamestnaneckou samosprávou sú efektívnejšie, ako ich kapitalistické náprotivky.

5 komentárov:

Marek Holecsko povedal(a)...

Ano, Schweickartove dielo je velmi dobre, v niektorych krajinach sa to uz aj zacina uplatnovat ako napriklad Venezuela...

Anonymný povedal(a)...

Neviem si predstavit ako zabezpecit, aby verejna institucia rozdelovala prostriedky efektivne a hlavne spravodlivo. To nemoze fungovat. Korupcia bude rozkvitat.

Anonymný povedal(a)...

presne tak
ani ja si
Neviem si predstaviť ako zabezpečiť, aby verejná inštitúcia rozdeľovala prostriedky efektívne a hlavne spravodlivo. To nemôže fungovať - na tom už padol komunistický tzv. Reálny socializmus.
Korupcia bude rozkvitať.
___________

tak ako nikde neexistuje Voľný TRH, tak nevidím šancu, že by mohla táto ekonomická demokracia mať úspech...

david diczhazy povedal(a)...

Ta verejna institucia je volena priamo z ludi v danom regione...je to forma priamej demokracie, ktoru zavadza ekonomicka demokracia v neskorsom stadiu. A nieje to striktne dane, ze to bude verejna institucia, vsetko sa este len formuje...

david diczhazy povedal(a)...

A ani tento system nefunguje efektivne a spravodlivo (to uz vobec nie) ..zmysel tejto stranky je predstavit lepsiu viziu, ekonomicka demokracia je alternativa ku kapitalizmu. A to ci dakde prekvita korupcia zavisi od ludi... teraz je korupcie az dost a to nieje ziadna verejna institucia na to potrebna :D