štvrtok 14. januára 2016

Nový trend zamestnaneckých samospráv v USA

V posledných desaťročiach sme svedkami pomalého, ale zato zjavného narastania počtu nových zamestnaneckých samospráv v USA. Stále viac a viac bežných Američanov je zapojených v družstvách, zamestnaneckých samosprávach alebo iných alternatívnych formách oproti tradičnému kapitalistickému modelu. V skutočnosti môžeme byť svedkami prechodu k hybridnému systému, ktorý sa líši od tradičného kapitalistického alebo socialistického, bez toho, aby si to väčšina ľudí uvedomovala.

Napríklad, 130 miliónov Američanov v súčasnosti nejakou formou participuje na vlastníctve v družstevných podnikov alebo družstevných bankách. Viac ako 13 miliónov Američanov sa stalo spolu-vlastníkmi vo viac ako 11 000 zamestnancami vlastnenými spoločnostiach.

Je evidentné, že zamestnancami vlastnené firmy predstavujú zmenu. Napríklad v Clevelande, integrovaná skupina zamestnaneckých samospráv z časti podporovaná kúpnou silou veľkých nemocníc a univerzít sa ujala vedenia v lokálnej inštalácii solárnych panelov. práčovní "zelených" služieb a komerčných hydrofónnych skleníkov, schopných vyprodukovať viac ako milión kusov šalátu za rok.

Lokálne a štátne vlády pomáhajú postupne meniť charakter Amerického kapitalizmu. Takmer polovica štátov spravuje rizikový kapitál vstupovaním ako čiastočný vlastník do nových podnikov. Calpers, Kalifornský verejný úrad, pomáha financovať miestne rozvojové projekty. na Aljaške, štátne príjmy z ropného výnosu poskytujú každému rezidentovi dividendy z verejných investícii ako súčasť tamojšieho práva, V Alabame, sa verejný investičný úrad dlhodobo zameriava na štátny hospodársky rozvoj. Navyše, tento rok začalo 14 štátov uvažovať nad vytvorením legislatívy pre podporu vytvorenia verejných bánk na podporu verejno prospešných investícii.

V poslednej dobe pôsobilo prehlbovanie ekonomickej krízy ako ďalší katalyzátor. Kooperatívy z Clevelandu sú jasnou odpoveďou na miestny úpadok lokálnej ekonomiky a malých podnikov, ktorých sa do teraz tradične nezvyklo dotýkať zo strany štátov. Takisto stavajú na 30 ročných skúsenostiach zamestnaneckých samospráv zo štátu Ohio, ktoré boli odpoveďou na úpadok miestneho oceliarskeho priemyslu zo 70. a 80. rokov.

Sú očakávané aj ďalšie zmeny v politike. V Indiane, republikánsky štátny pokladník, Richard Moudrock, využíva štátne depozity s cieľom znížiť úrokové miery pre podniky vlastnené zamestnancami, je to precedens, ktorý môže byť ľahko nasledovaný aj inými štátmi. Senátor Sherrod Brown, demokrat z Ohia, pracuje na vytvorení legislatívy na podporu stratégií pre budovanie zamestnaneckých samospráv ako tých z Clevelandu aj pre iné mestá. A niekoľko ďalších politických analytikov navrhuje rozšírenie existujúcich vládnych programov pre verejné obstarávania pre malé a stredné podniky, aby zahrňovali aj družstvá a ďalšie demokratické formy podnikania.

Ak sa tento trend nových kooperatívnych podnikov bude ďalej zvyšovať v počte, veľkosti a sofistikovanosti, môže nadobudnúť obrysy nového systému, veľmi odlišného od oboch tradičných; korporátneho kapitalizmu alebo reálneho socializmu.

Zatiaľ je ťažko preceňovať schopnosti nového systému. Tieto snahy sú stále minoritné v porovnaní s obrovskou mocou bánk z Wall streetu alebo ďalšími gigantmi americkej ekonomiky. Na druhej strane, sú to práve tieto inštitúcie, ktoré spôsobili obrovské ekonomické problémy a poháňajú hnev verejnosti.

Okrem toho sme už videli, ako vo chvíľach krízy, znárodnenie automobilových gigantov ako General Motors a Chrysler sa môže náhle stať realitou. Ak dôjde k ďalšej veľkej finančnej kríze, môže nastať, že obrovské injekcie verejných peňazí budú viesť de facto aj k prevzatiu hlavných bánk.

A zatiaľ čo americká verejnosť dlhodobo podporuje kapitalistický model, toto sa postupne tiež začína meniť.V roku 2009 prieskum Rasmussen oznámil, že Američania do 30 rokov boli "v podstate rovnomerne rozdelený" v otázke či preferujú kapitalizmus alebo socializmus.

Viac podobných článkov o zamestnaneckých samosprávach a družstevných kooperatívach nájdete na stránke http://ekonomickademokracia.blogspot.sk/

Tento článok bol preložený z časopisu New York Times.

Zdroj: http://www.nytimes.com/2011/12/15/opinion/worker-owners-of-america-unite.html?_r=2

1 komentár:

Marek Holecsko povedal(a)...

Ked sa to da v USA, musi sa to dat aj tu...